Het Jaarwiel

20-07-2023

Het jaarwiel omvat verschillende feesten die samen een cyclus vormen. Dit kan een cyclus zijn van leven-dood, winter-zomer, zaadje-oogst, licht-donker. Elk jaarfeest is als het ware een spaak in het jaarwiel. Ze hebben allemaal een eigen thema. Alle spaken bij elkaar vormen weer een volledige cyclus. Zo is het jaar niet lineair en vormt het een cirkel die telkens weer terug komt. Het leven naar het jaarwiel kan je op verschillende manieren benaderen. Je ziet het vieren van deze feesten dikwijls terug binnen de (traditionele) hekserij, waar het dan een samenkomst is van oude Germaanse en Keltische jaarfeesten. Ikzelf vind het prettig om dit zo dicht mogelijk bij de natuur en wat er hier op dat moment speelt te betrekken. Deze feesten helpen me om hier structuur in te brengen. Aangezien er aardig mensen zijn die deze momenten aanhouden is dat een verbindende factor.


Sinds ik de jaarfeesten ben gaan vieren ervaar ik een bepaald natuurlijk ritme door het jaar heen. Ik ben me bewuster van het moment en de processen die hierbij horen. Tradities geven een soort houvast en oriëntatiepunt. Dit kunnen momenten van (zelf)reflectie zijn. Daarnaast kan het fijn zijn om samen te komen en te vieren of te verdiepen. Door dit met je omgeving te delen ontstaat er verbinding; zowel met elkaar als met dat wat er op dit moment in de natuur speelt. Ik zou je dan ook willen uitnodigen om te ontdekken op welke manier de jaarfeesten voor jou een bijdrage kunnen zijn. Misschien vier je ze het liefste klein en op jezelf. Wellicht vind je het leuk of belangrijk om dit met een groep te delen en er een groots moment van te maken. Er is geen goed of fout.


De spaken van het wiel

31 Oktober/1 November - Samhain
(periode van Halloween, Allerzielen en Allerheiligen)
Dit kondigt het begin van de winter aan. Vanaf nu wordt het echt donkerder en kouder. De sluier tussen de wereld van de levenden en doden is dun.


21-22 December - Yule (Joelfeest)
(kerstperiode)
De zon staat op zijn laagst; De langste nacht en kortste dag. Hierna wordt het weer lichter. Deze viering staat in teken van het terugroepen van de zon, het licht, het nieuwe groeiseizoen. 


1 Februari - Imbolc (Oimelc, St. Brigid)
(Periode van de voorjaarsschoonmaak, Maria-Lichtmis, carnaval, vastentijd)
Hierbij wordt het begin van de lente gevierd. Er werd schoongemaakt en er werden nieuwe plannen gemaakt voor het zaaien van de gewassen voor het komende jaar. Het licht breekt verder door.


20-21 Maart - Ostara (Lentenachtviering)
(Periode van pasen)
De dag en nacht zijn precies even lang. Het wordt warmer en de Aarde laat veel nieuw leven zien. Zo zie je meer insecten, ontkiemen de zaden en worden de vogels broeds. 


1 Mei - Beltane (Meiviering, Walpurgis)
(Periode van IJsheiligen, Hemelvaart, meivakantie)
Dit is een vruchtbaarheidsfeest op het hoogtepunt van de lente. De boel begint te bloeien en raakt bevrucht. Het hoogtepunt van de zomer is in aantocht. Dit staat dikwijls in teken van de versmelting tussen het mannelijk en vrouwelijk; de heilige seksualiteit.


21/22 Juni - Midzomer (Litha, Coamhain)
(In veel landen (o.a. Sweden, Brittannië) wordt Midzomer nog uitgebreid gevierd, periode van St. Jansfeest)
De zon staat op zijn hoogst; de langste dag en de kortste nacht. Dit is de nacht van het vuur. Dit is de tijd om de zonnekracht en het volle leven te eren.


1 Augustus - Lughnasadh (Lúnasa, Lammas)
(periode van Maria-Tenhemelopneming, einde van de zomervakantie)
Veel gewassen zijn volgroeid en dragen vruchten. Hier begint de tijd van de eerste oogst. Dit staat in het teken van in de volle wasdom zijn en het delen van overvloed. 


21/29 September - Mabon (Herfstnachtviering, Herfest)
De dag en nacht zijn weer precies even lang. Het is het grootste oogstfeest van het jaar en staat in het teken van dankbaarheid voor Aarde en de voeding die ze dit jaar heeft gebracht.

Reflectievragen:
- Heb je een favoriet deel van het jaar?

- Waar sta je nu in verhouding tot de cyclus het jaarwiel? 
- Zomer of winter? / Hitte of kou? / Licht of donker?

Agenda

Rond Yule is er weer een cirkel. De exacte datum volgt nog.


Over IJzerkruid

Ik geef diverse activiteiten en 1:1 sessies die in thema staan van de verbinding met jezelf, elkaar en de Aarde. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via contact of per mail (ijzerkruid@gmail.com) voor meer informatie.


Externe bronnen / Lees verder